Autor: administrator

2 března, 2022

Kde pomoci Ukrajině

Sbírky na Ukrajinu v Česku ORGANIZACE KDE PENÍZE POMŮŽOU JAK PŘISPĚT Člověk v tísni humanitární balíčky na zajištění základních potřeb (voda, potraviny, hygienické potřeby, přístřeší, uhlí), psychologická pomoc, opravy poničených domů a vodních potrubí Na webových stránkách organizaci Člověk v tísni Charita humanitární balíčky na zajištění základních potřeb (voda, potraviny, hygienické potřeby, přístřeší), psychologická pomoc Na webových stránkách organizace Charita ČR. Číslo účtu: 55660022/0800; VS: […]