2 března, 2016

Vyšla kniha Stvořitelova hra na cestě světem

Od Daniel Zak

V úterý 1. března 2016 byla v Pardubicích představena kniha Lívie Šavelkové Stvořitelova hra na cestě světem: Identita Irokézů v procesu revitalizace a globalizace a zároveň proběhla projekce filmu Globální lakrosová vesnice, který je součástí Líviina projektu na Univerzitě Pardubice.

Kniha mapuje příběh lakrosu jako součásti identity původních obyvatel Severní Ameriky, jeho šíření v různých zemích světa a souvislosti s tím i vnímání identity a kultury severoamerických indiánů po světě. Memoriál Aleše Hřebeského je jedním z průsečíků, kde se lakrosové historie setkávají a dokumentární film Globální lakrosová vesnice to zachycuje. DVD s filmem je součástí knihy.

Knihu vydala Univerzita Pardubice a je k dispozici po domluvě s autorkou (livia.savelkova@gmail.com), případně s Ondřejem Mikou (mikina14@seznam.cz), který vede „distribuční místo“ v Radotíně.

Film Globální lakrosová vesnice, který jeho autoři Lívia Šavelková a Milan Durňak poprvé představili v lednu před vyprodaným radotínským kinem, je nyní k vidění on-line na webu Univerzity Pardubice.